Aanrijroutes bedrijventerrein De Zegge VII

Bericht namens de gemeente Raalte:

Bedrijventerrein De Zegge VII krijgt steeds meer vorm. Het is mooi om te zien dat steeds meer ondernemers zich hier vestigen. Al die bedrijvigheid leidt echter tot veel verkeer. Om overlast van met name vrachtverkeer voor de omliggende straten zo veel mogelijk te voorkomen, zijn er in het verleden afspraken over aanrijroutes gemaakt. Via deze weg willen wij jullie hier (nogmaals) op attenderen.

Vrachtverkeer vanuit Deventer/Zwolle
Kom je vanuit deze richting? Rij dan via de Overkampsweg. Zo vermijden we de Acacialaan. Inwoners ondervinden daar regelmatig geluidsoverlast door vrachtverkeer.

Vrachtverkeer vanuit Ommen/Nijverdal (N35)
Vrachtverkeer vanuit deze richting verzoeken we via de Klipperweg te rijden. De Heesweg tussen de Hertzstraat en de Schoonhetenseweg is vanwege de beperkte wegbreedte verboden voor vrachtverkeer (rode kruisen op het kaartje). 

Wil je deze oproep zo veel mogelijk delen onder de vrachtwagenchauffeurs van jouw bedrijf? Hoe meer mensen op de hoogte zijn, hoe beter we de gemaakte afspraken voor De Zegge VII kunnen naleven. Door rekening met elkaar te houden, zorgen we er samen voor dat het er fijn wonen en werken blijft!