De eerste fase van het bouwrijp maken is afgerond!

De Zegge 7 krijgt steeds meer vorm. De eerste fase van het bouwrijp maken is afgerond. Momenteel wordt hard gewerkt aan de aanleg van de randweg om het plangebied. Deze randweg sluit aan op de Overkampsweg en Heesweg. In het voorjaar van 2019 is de randweg klaar.