Infrastructuur De Zegge VII krijgt steeds meer vorm

Er wordt hard gewerkt aan de inrichting van bedrijventerrein De Zegge VII in Raalte. Het plangebied krijgt steeds meer vorm. Het nieuwe fietspad gelegen aan de Hertzstraat is klaar. Fietsers kunnen al volop gebruikmaken van deze weg die de Overkamspweg en Heesweg aan elkaar verbindt. De aangebrachte groenstrook zorgt voor een mooi geheel. Vanaf half mei zijn ook automobilisten welkom.

Inmiddels is er ook gestart met de aanleg van de infrastructuur en riolering in het middengedeelte van het plangebied. Dit is het groen gearceerde gedeelte op bijgevoegd kaartje. Volgens planning zijn de werkzaamheden rond de bouwvakvakantie gereed. De gemeente gaat in het najaar aan de slag met de groenvoorzieningen in het middengedeelte.

Kaartje fasering aanleg infrastructuur